No products in the cart.

TINGSHAW đen

  • 100% thủ công.
  • Sản xuất từ 7 kim loại sạch: đồng, chì, sắt, thiếc, bạc, vàng, kẽm.
  • Sản xuất vào 1 đêm duy nhất của tháng sáu, trăng xanh mang năng lượng cao nhất.

Thông tin liên hệ tư vấn

Được sản xuất tại Nepal và được làm 100% thủ công. Được sản xuất từ 7 kim loại sạch: đồng, chì, sắt, thiếc, bạc, vàng, kẽm. Được sản xuất vào 1 đêm duy nhất của tháng sáu, trăng xanh mang năng lượng cao nhất.

Sản phẩm liên quan

chuông niết bàn

Giá liên hệ