No products in the cart.

TINGSHAW vàng

Được sản xuất tại Nepal và được làm 100% thủ công. Được sản xuất từ 8 kim loại: đồng, chì, sắt, thiếc, bạc, vàng, kẽm, thuỷ ngân nhưng thuỷ ngân được sử dụng chỉ để tinh chế hợp kim của bảy kim loại khi chúng vẫn ở dạng lỏng.

Thông tin liên hệ tư vấn

Được sản xuất tại Nepal và được làm 100% thủ công. Được sản xuất từ 8 kim loại: đồng, chì, sắt, thiếc, bạc, vàng, kẽm, thuỷ ngân nhưng thuỷ ngân được sử dụng chỉ để tinh chế hợp kim của bảy kim loại khi chúng vẫn ở dạng lỏng.

Một phần rất nhỏ Thủy ngân được thêm vào chất lỏng nóng này. Nó nhanh chóng tách tất cả các tạp chất có thể có trong bất kỳ kim loại nào trong số bảy kim loại và nhanh chóng bay hơi và biến mất khỏi hợp kim không để lại dấu vết. Được sản xuất vào ban ngày vào tất cả các ngày trong tháng.

Hình ảnh tham khảo

TINGSHAW vàng

Sản phẩm liên quan

chuông niết bàn

Giá liên hệ